Ekodol - nawozy wapniowo - magnezowe węglanowe

Firma działa na polskim rynku od 1993 roku. Początkowo w obrocie głównym asortymentem były nawozy wapniowo - magnezowe węglanowe. Z czasem nastąpiło jego rozszerzenie o nawóz wapniowo tlenkowy, nawozy wapniowe węglanowe. Aktualnie dysponujemy wszystkimi rodzajami wapna nawozowego.

Dostawy wapna nawozowego realizowane są naszym transportem samochodowym (samowyładowcze) w ilościach od 26-28 ton ciągnikami siodłowymi z naczepami, natomiast wapno nawozowe tlenkowe dostarczane jest beczkami lub naczepami po 23-27 ton.

W ceny wkalkulowany jest koszt transportu i podatek VAT. Koszty dostawy uzależnione są od odległości pomiędzy producentem a odbiorcą, rodzaju zamawianego wapna i wielkości dostawy. W ofercie posiadamy wapna nawozowe, które mogą być stosowane w gospodarstwach ekologicznych.

Wapno nawozowe